POCZTÓWKA HAJER

Hajer to w śląskiej gwarze po prostu górnik.
Zawód górnika to zawód szczególny, bo jego wykonywanie odbywa się pod powierzchnią ziemi i nie należy do najbezpieczniejszych. W Polsce górnictwo jest najbardziej rozwinięte na Śląsku, gdzie  znajduje się najwięcej kopalń.


  • W skrócie

Zobacz też