POCZTÓWKA SZYBY ŚLĄSKIE SZARE

Szyb to wyrobisko górnicze, służące do udostępniania złoża. Są także głównymi wyrobiskami komunikacyjnymi i wentylacyjnymi kopalni. Najstarszy szyb w Polsce pochodzi z XIII wieku i znajduje się w kopanli soli w Bochni.


  • W skrócie

Zobacz też